Xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay_Gia Cát Lượng và Quách Gia: Ai xứng là đệ nhất mưu sĩ thời Tam quốc?

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:Máy đánh bạc

Trong trận Xích Bích, Chu Du thống lĩnh liên quân, dùng kế hỏa công đánh bại quân Tào. Đến trận Giang Lăng (208-209), liên quân Tôn-Lưu do Chu Du và Lưu Bị dẫn đầu tiếp tục đẩy lùi Tào Nhân.

Cuối cùng, đối với những người yêu Tam quốc, viễn cảnh Quách Gia và Gia Cát Lượng cùng xuất hiện trên chiến trường có thể sẽ để lại “những màn đấu trí” rất đáng chờ đợi.

Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng bắt đầu phải lo cả chuyện quân sự. Gia Cát Lượng chỉ trong 7 năm đã 6 lần Bắc phạt, chỉ huy quân đội đánh Tào Ngụy, khiến quốc lực suy kiệt mà không thu về bất cứ thành tựu nào.

So với Quách Gia khuynh đảo thiên hạ trong 11 năm phục vụ Tào Tháo, Gia Cát Lượng có nhiều thời gian hơn, thậm chí còn lên được chức thừa tướng Thục Hán. Nhưng càng về sau, Gia Cát Lượng ngày càng thất bại khi không giải quyết được mâu thuẫn với Đông Ngô, 6 lần Bắc phạt Tào Ngụy với kết cục tay trắng.

Đó là cơ sở để những người yêu Tam quốc luôn đặt câu hỏi rằng, nếu Quách Gia không mất sớm, liệu ông có thể vượt tài Gia Cát Lượng, giúp Tào Tháo thống nhất Trung Hoa hay không?

Gia Cát Lượng ban đầu ghi dấu ấn bởi Long Trung Đối Sách, đề ra chiến lược giúp Lưu Bị trở thành một trong ba thế lực thời Tam quốc.

Gia Cát Lượng không đóng góp nhiều dấu ấn, sau này xuất quân đều thất bại.

Gia Cát Lượng và Quách Gia trong phim truyền hình Trung Quốc.

Khi Tào Tháo chinh phạt Viên Đàm, Viên Thượng, các tướng chủ trương đánh đến cùng chỉ một mình Quách Gia cất lời lui quân. Tào Tháo nghe theo và kết quả là anh em họ Viên “huynh đệ tương tàn”, Tào Tháo ngồi ngoài hưởng lợi.

Chính vì những lý do trên, nhiều người tin rằng Quách Gia còn có thể lập công vượt Gia Cát Lượng. Quách Gia cũng có thể là người được Tào Tháo giao trọng trách dạy dỗ con trai Tào Phi, chứ không phải Tư Mã Ý.

Tào Tháo đã từng có lời khen: “Quách Gia nhìn việc thời thế hay việc quân sự đều tuyệt đối hơn người”, theo Qulishi. Nhưng cũng phải nói rằng chỉ có theo phò tá Tào Tháo, Quách Gia mới có thể đưa ra chiến lược đúng đắn. Gặp một kẻ vừa do dự, vừa bảo thủ tự cho mình là đúng, lại hay ghen ghét người hiền tài như Viên Thiệu thì dù thông minh tài trí như Quách Gia cũng không thể thành công.

Tào Tháo ba lần đánh Lã Bố, quân sĩ mỏi mệt, chuẩn bị rút lui. Quách Gia lại chủ trương tiếp tục đánh, khẳng định đã đánh là tất thắng. Kết quả đúng như vậy, Lã Bố đại bại, bị bắt sống.

Trong hai trận chiến này, Gia Cát Lượng không tham gia về mặt quân sự, cũng không có bất kỳ một thành tích cầm quân nào, vai trò của ông chỉ là về ngoại giao và nội chính.

Gia Cát Lượng từ khi xuất sơn theo phò Lưu Bị, nổi danh là mưu sĩ, đề ra Long Trung Đối Sách, cai quản hậu phương, đảm...

Có Quách Gia, Tào Tháo luôn chiến thắng

Tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa hư cấu việc Lưu Bị sai Mã Lương vẽ sơ đồ doanh trại, đem về hỏi Gia Cát Lượng. Lượng xem xong đoán Lưu Bị sẽ thất bại. Trên thực tế Mã Lương vẫn ở cùng Lưu Bị và chết trong trận Di Lăng.

Như vậy, có thể đánh giá rằng nếu Quách Gia sống lâu hơn, chắc chắn vị quân sư tài ba này sẽ tiếp tục giúp Tào Tháo chuyển bại thành thắng, từ đó thay đổi vận mệnh Tào Ngụy.

Lại khi Tháo đánh nhau với Viên Thiệu có người lo rằng Tôn Sách ở Giang Đông sẽ thừa cơ đánh úp, Quách Gia nói không lo. Khi Tháo đánh Ô Hoàn, có người lo rằng Lưu Biểu ở đất Kinh Châu sẽ đánh lấy Hứa Đô, Quách Gia nói không có chuyện đó. Kết quả đều đúng như Quách Gia dự tính.

Những sự kiện thể hiện mưu trí của Gia Cát Lượng như “thuyền cỏ mượn tên”, gọi gió đông phóng hỏa, đặt phục binh ở hẻm Hoa Dung đón đầu Tào Tháo, thừa cơ nẫng tay trên chiếm cả Giang Lăng và Tương Dương khiến Chu Du ho ra máu, đều được tác giả La Quán Trung hư cấu.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-cat-luong-va-quach-gia-ai-xung-la-de-nhat-muu-si-thoi-tam-quoc-50202015121...Nguồn: http://danviet.vn/gia-cat-luong-va-quach-gia-ai-xung-la-de-nhat-muu-si-thoi-tam-quoc-50202015121859369.htm

Nhắc tới những mưu sĩ nổi danh thời Tam Quốc ở Trung Hoa, người ta vẫn thường hay nói: "Quách Gia không chết, Gia Cát không ra". Thật trùng hợp là sau khi Quách Gia qua đời thì cũng là lúc Gia Cát Lượng nhận lời xuống núi phò tá Lưu Bị.

Về việc Quách Gia đoán việc như thần, báo Trung Quốc cho rằng Quách Gia đơn giản là đã “biết người, biết ta”, bởi vì đó là cơ sở để đánh “trăm trận, trăm thắng”. Quách Gia hiểu rõ Viên Thiệu, nhìn thấu Lã Bố, Tôn Sách hay Lưu Biểu.

Trong vai trò là thừa tướng, Gia Cát Lượng không khuyên được chủ công Lưu Bị. Kết quả là Lưu Bị thất bại nặng nề khi đem đại quân đánh Ngô báo thù cho Quan Vũ.

Trái với Quách Gia yểu mệnh, Gia Cát Lượng có 28 năm để dựng cơ nghiệp. Nhưng phần lớn thời gian đó, Gia Cát Lượng chỉ ở hậu phương, không phải lo chuyện điều binh, khiển tướng.

Tào Tháo luôn tiếc một điều rằng Quách Gia sớm qua đời.

Nhắc đến công lao của Quách Gia, người ta hay nói về trận Quan Độ. Lực lượng Tào Tháo khi đó chỉ có 4 vạn đã đánh bại thế lực Viên Thiệu đông gấp 3 lần.

Gia Cát Lượng không để lại nhiều dấu ấn

Tào Tháo sau khi thua trận Xích Bích, phải thốt lên rằng: "Quách Phụng Hiếu (Quách Gia) mà còn thì ta đâu đến nỗi này!”. Tào Tháo nói câu này vì trong những lúc cần đưa ra sách lược quyết định, Quách Gia luôn là người đúng đắn.